Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Sogndal kommune vil frå 2022 leggja ut dokumenta i postlista i fulltekstversjon. Den nye postlisteløysinga finn du her:

Postliste for Sogndal kommune

Her finn du inngåande og utgåande dokument i fulltekstversjon. Dokument på postlista blir publiserte med ei forseinking på to dagar. Dokument som er unnateke offentlegheit, vil du ikkje kunne opna. Dokument knytt til elev, barnehage, personal, Sogn PPT og Sogn barnevern vil ikkje komma på postlista.
Interne notat er ikkje inkluderte i postlista.

Dokument registrerte tidlegare enn 18.12.2021, finn du i den gamle postlisteløysinga nedst på denne sida. Der ligg ikkje dokumenta i fulltekstversjon, og du må be om innsyn også for dokumenta som er offentlege. Av personvernomsyn vert postlista liggande i 6 månader, og det er berre mogleg å søka i postlista til Sogndal kommune med vår eigen søkemotor.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Ingen poster funnet.