Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Norsk flagg som vaiar i vinden.

Første skuledag måndag 15. august

Sogndal kommune ynskjer alle skulelevar velkomne til skulen måndag 15. august. Spesielt velkomne til årets førsteklassingar!

Buss som køyrer forbi tinghuset

Bussprisar i Sogn og Fjordane

20. juni innførte Skyss nye prisar på bussbillettar i Sogn og Fjordane, etter vedtak i fylkestinget i desember. Vestland fylke har no felles prisar og...

Bilete av strand.

Badevassprøvar i Sogndal kommune

Kommunen sjekkar badevasskvaliteten ved dei kommunale badeplassane i sommarsesongen. Prøvane vert vurderte etter EUs badevassdirektiv.

Eit glas med koronavaksine

Koronavaksinering sommaren 2022

Personar over 75 år er frå 1. juli tilrådd ein ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Dette gjeld uavhengig om ein har gjennomgått koronainfeksjon. ...

Illustrasjonsbilete

Korleis blir framtida?

Sogndal kommune og Luster kommune har utvikla fire klimascenario for 2040. Scenarioa er laga for å diskutere konsekvensar av klimaendringar og klimapo...