Kurstilbod 

Hverdagsglede-kurs: her får du kunnskap, inspirasjon, råd og hjelp til å øve på fem grep som kan gi deg ein betre kvardag og høgare livskvalitet. Kurset går over seks samlingar, og er samansett av undervisning, samtalar og heimeoppgåver. Dette er enkle grep som kan vera nyttig for alle å ha med seg i livet. Klikk her for å sjå kortfilm av dei fem grepa.

Søvnkurs: for deg som har utfordringar med søvn og ønskjer å gjera noko med det. Målet er at du skal lære om søvn og gode søvnvanar, bli meir nøgd med søvnen din, og sova betre. På kurset får du auka kunnskap og ulike verktøy for vidare arbeid med søvn. 

Temaprat om kosthald: for deg som ønskjer å rette fokus på eige kosthald. I løpet av temapraten blir det ein undervisningsdel, samt god tid til spørsmål og samtale. Det blir også individuell jobbing med oppgåver knytt til endring av eigne vanar.  

Temaprat om fysisk aktivitet: for deg som ønskjer å rette fokus på dine aktivitetsvanar. I løpet av temapraten blir det ein undervisningsdel, samt god tid til spørsmål og samtale. Det blir også individuell jobbing med oppgåver knytt til endring av eigne vanar.  

Datoar for kurs finn du nederst på sida. Ta kontakt om du lurer på noko eller vil melde deg på kurs.

 

Sjølvhjelpsgrupper

Dersom du kunne tenkja deg å komma i kontakt med andre som har samme utfordringar, kan du ta kontakt med oss på Frisklivssentralen. Me ynskjer hjelpe deg til med å starte ei sjølvhjelpsgruppe, eller kanskje har me allereie ei du kan få plass i. 

 

Sjølvhjelp:

  • ..eit sunnare kosthald
  • ..eit meir fysisk aktivt liv
  • ..ein tobakksfri kvardag
  • ..betre søvn
  • Helse Norge og kampanjen Bare Du – kan si ja til endringer gir hjelp til å endre helsevanar og livsstil.  Her kan du finne gode kvardagsråd eller prøve ut appar og verktøy som gjer det lettare å få det til. Finn gode hverdagsråd eller prøv apper og verktøy som gjør det lettere å få det til. Sjekk ut "baredu" på: https://helsenorge.no/baredu

Illustrasjon: Opinion - Helsedirektoratet endre livsstil