Gjennom individuell samtale og kurs er dette innhaldet: 

  • Du arbeidar med motivasjonen for å slutta
  • Du gjer praktiske og mentale førebuingar
  • Du utarbeidar effektive tiltak for å takle snus-/røyksug
  • Du sluttar å snuse/røyke
  • Du utviklar strategiar for å halda deg snus-/røykfri
  • På kurset delar du erfaringar med andre, og får støtte og oppmuntring frå andre i same situasjon

Praktisk informasjon om kurset: 

  • Seks samlingar på om lag 1,5 time 

Ta kontakt for individuell samtale, eller om du ynskjer meir informasjon/delta på kurs.