Om du kjenner på utfordringar knytt til søvn kan helserådgjevarane ved Frisklivssentralen Sogn hjelpe deg på vegen til betre søvn utan bruk av medikament. Me tilbyr individuelle samtalar og kurset Sov godt

Både individuelle samtalar og kurset skal bidra til auka kunnskap om:

  • Kartlegging av søvnvanar
  • Søvn og søvnvanskar
  • Gode råd for betre søvn
  • Avkoplingsteknikkar

AfymioMQWlZdAAAAAElFTkSuQmCCAfymioMQWlZdAAAAAElFTkSuQmCC
Illustrasjonsbileter frå Helsedirekoratet.

Kurs arrangerast følgande datoar:

  • Kurs for VGS/HVL/FHS 10.02 og 17.02 kl.16-18.00
  • Kurs 01.03 og 08.03, kl. 12.30-14.30
  • Kurs 31.03 og 07.04, kl. 12.30-14.30
  • Kurs 07.05 og 14.05, kl. 12.30-14.30
  • Kurs 27.09 og 04.10, kl. 12.30-14.30
  • Kurs 22.11 og 29.11, kl. 09.30-11.00

Det er gratis å vere med på kurs. Ta kontakt for påmelding. 

 

For å auke kunnskapen om søvn kan me anbefala: 

Sovno.no 

Helsenorge