Om du kjenner på utfordringar knytt til søvn kan helserådgjevarane ved Frisklivssentralen Sogn hjelpe deg på vegen til betre søvn utan bruk av medikament. Me tilbyr individuelle samtalar og kurset Sov godt

Både individuelle samtalar og kurset skal bidra til auka kunnskap om:

  • Kartlegging av søvnvanar
  • Søvn og søvnvanskar
  • Gode råd for betre søvn
  • Avkoplingsteknikkar


Illustrasjonsbileter frå Helsedirekoratet. 

Kurs

Det er gratis å vere med på kurs. Meld deg på ved å følge lenka: Påmelding til Sov godt-kurs

For å auke kunnskapen om søvn kan me anbefala: 

Sovno.no 

Helsenorge