Kva gjer ein støttekontakt?

​​​​​​Ein støttekontakt besøker ofte personar som ikkje kjem seg ut på eigahand, eller hjelper dei til å meistre ulike fritidsaktivitetar. 

Krav til søkjar

  • Du må vere over 16 år
  • Du må leggje fram politiattest 
  • Du treng ingen spesiell fagleg bakgrunn. Du vil få opplæring og oppfølging av fagfolk. 
  • Du bør vere sosialt engasjert og ha evne til å finne på aktivitetar og finne glede i å hjelpe andre menneske. For å skape stabilitet for brukaren, bør du kunne binde deg over en lengre periode.

Slik søker du om å jobbe som støttekontakt

Du sender inn ein open søknad per post eller digitalt til kommunen. I søknaden fortel du litt om deg sjølv:

  • Namn
  • Alder
  • Utdanning
  • Arbeidserfaring
  • Fritidsinteresser
  • Kva brukarar du helst vil jobbe med, til dømes psykisk utviklingshemma, barn/ungdom, funksjonshemma, mennesker fra andre kulturer

Kva skjer vidare?

Er det ikkje ledige stillingar som støttekontakt, legg vi søknaden din i ein søknadsbank. 
Du vil bli kontakta dersom det blir ledige oppdrag.  

Vil du bli støttekontakt? 
Støttekontakt - søknad som (KF-P353-FK)

Vil du ha meir info om tenesta?
Les meir om støttekontakttenesta